Стаффан Таст рассказал О любви к России и недвижимости финскому радио yle
(шведский/английский язык)
YLE 13.07.2020
Автор KERSTIN KRONVALL
Оригинал статьи здесь
For english press here
Staffan Tast satsar på bostäder i Ryssland - kärleken till landet betyder inte att han gillar det som händer inom politiken
Det finns ett Ryssland som göms under ytan av storpolitik, säger företagaren Staffan Tast som har bott i Ryssland sedan 2003.

Människor i Ryssland följer samma trender som människor i andra länder i Europa. Det gäller också boende och investeringar som Tast själv arbetar med.

Hyresgäster i Sankt Petersburg vill bo i ljusa, moderna bostäder där allt fungerar.

Och liksom i så många andra länder vill man gärna ha en öppen planlösning med kök och vardagsrum ihop.

Många föredrar också att hyra en lägenhet framom att köpa sin bostad. Det är enklare och flexiblare och man måste inte binda kapital i tjugo år framåt.

Man gör nu som det passar nu – och nästa år som det passar då, säger Staffan Tast.

Han hör till de finländare som verkligen känner Ryssland väl.
Staffan Tast har hunnit bo i många ryska städer. Den första av dem var Vladivostok dit han kom som 25-årig student. Senare har han bott i Moskva, Habarovsk, Tula, Smolensk och Sankt Petersburg.

Intresset för det som ligger bakom Finlands östgräns väcktes tidigt.

Staffan Tast berättar om hur han som skolpojke besökte en kamrat i Isnäs i Östnyland och vid Pernåvikens strand tittade österut.

Där långt borta började Sovjetunionen och allt det som vi kände tog slut. Det kändes som världens ände, säger Tast. Då hade han ingen aning om att han en dag skulle leva sitt vuxna liv i Ryssland.

Tanken på att det fanns en stor del av kartan som låg så nära både geografiskt och historiskt men som ändå var utom räckhåll fascinerade honom.

Nyfikenheten kittlades ytterligare av att omgivningen antingen var ointresserad av Sovjetunionen eller tyckte illa om landet.

En lång omväg till ryskan

Vägen till Ryssland gick för Staffan Tasts del via Australien.
Det var nämligen först då han kom som utbytesstudent från Hanken i Helsingfors till Melbourne som han började studera ryska.

Då han väl kommit igång med språkstudierna ville han inte att kunskaperna skulle gå förlorade och sökte sig därför till Vladivostok för att fortsätta läsa ryska.

Där trivdes han förträffligt och började tycka allt mera om det ryska språket.

Staffan Tast kände att han ville bo utomlands men inte alltför långt borta hemifrån. Och han ville leva i ett spännande land. Vad var spännande i Europa? Jo Ryssland!

Bostadsinvesteringar

Efter att länge ha arbetat i Ryssland som anställd grundade Tast för fem år sedan ett eget bostadsinvesteringsbolag.

Det är en expanderande bransch.

Det finns nämligen allt flera ryssar som har möjlighet att spara pengar och det finns en sammanlagd summa sparpengar som motsvarar omkring 400 miljarder euro på ryska, privata bankkonton.

Den ryska centralbanken räknar med att den summan kommer att fördubblas inom tio år.

Investeringar i alternativa sparformer – som till exempel bostäder - väntas tiofaldigas inom samma tid.

Det här betyder goda tider för sådana företag som Staffan Tasts Qasabo i Sankt Petersburg.

Det Tast erbjuder sina kunder är något han kallar en sparprodukt. Det betyder att hans företag för sina kunders räkning köper upp nya, moderna investeringsbostäder direkt av byggbolag och sedan sköter uthyrningen av bostäderna.

Avkastningen har varit god

Räntorna på bankkonton har stadigt gått ned i Ryssland. Sedan centralbanken nyligen sänkte styrräntan till rekordlåga 4,5 procent kan man räkna med att få cirka fyra procents avkastning på ett sparkonto.

Alternativa investeringsformer ger mycket mera.

Staffan Tast berättar att avkastningen på bostadssparande de senaste åren har varit omkring 7,5 procent, och totalt med värdehöjning och tillägg hela 13–15 procent.

Då bostadsinvesteringarna också är rätt lätta att förstå och riskerna inte är väldigt stora betyder det att produkten lockar kunder.

Tast har till och med nu under coronakrisen fått nya utländska kunder som har slagit till då rubelkursen har haft en svacka.

Bra land för företag

Att vara företagare i Ryssland är inte alls så besvärligt som många tror. Saffan Tast säger att det i själva verket är ganska enkelt att grunda och driva ett företag där.

Visst finns det en del byråkrati, men inget konstigt, säger Tast.
Själv har han heller inte råkat ut för utpressning eller korruptionsskandaler. Sådant slipper man om man jobbar inom en bransch där man inte trampar fel personer på tårna.

Enligt Tast placerar sig Ryssland bra i internationella jämförelser om var det är lättast att idka företagsverksamhet. Landet hör till de trettio bästa länderna i världen för företag.

Politik är inte allt

Eftersom Staffan Tast verkligen trivs i Ryssland och känner sig hemmastadd där, blir han ibland nedstämd av den politiska utvecklingen.

Han talar om den allryska omröstningen om konstitutionen som en fars.

Det känns ibland som en återvändsgränd. Varför ska ett så fint land köra fast igen?

Det som däremot gör honom glad är den ryska vardagen som han upplever som livlig och dynamisk. Han känner sig laddad av att leva mitt i den energin.

Staffan Tast uppmanar alla att besöka Sankt Petersburg som är en så fin och intressant stad. Han tror att den har potential att bli en kultstad som Berlin eller Barcelona.

Han tycker det är nyttigt att se skillnaden mellan Putin och den vanliga ryska vardagen.

- Det att man tycker om Sankt Petersburg betyder det inte att man godtar allt som sker inom politiken, säger företagaren Staffan Tast.


Staffan Tast
Qasabo CEO
Staffan Tast invests in residential in Russia. His passion for the country doesn't necessarily mean he likes everything that happens in it.
There is a very normal Russia hiding under the surface of Big Politics, says businessman and entrepreneur Staffan Tast who has lived in the country since 2003.

People in Russia largely follow the same trends as people in other European countries. Challenges and priorities around finding a home and managing personal savings are very much similar. Tast’s company develops savings products based on real estate investments.

Buyers and renters of new homes in St Petersburg often prefer to live in light modern homes where everything works, and the common areas are clean. Like elsewhere, open space solutions with combined or connected living room and kitchen have become the layout of choice. Increasingly, though still not dominantly, people prefer to rent rather than buy. This is more flexible when facing changing life and work situations. You choose now what works now, and next year you choose what works then.

Staffan Tast has lived in several Russian cities and is among those in Finland who knows Russia very well. As a 25-year old student he moved to Vladivostok to learn Russian. Since then he has also lived in Moscow, Khabarovsk, Tula, Smolensk, and now St Petersburg. The fascination for what was behind Finland’s eastern border was born early. Staffan Tast talks about how he as a schoolboy spent time at a friend’s country house in Isnäs in eastern Nyland (Uusima) by Pernå Bay. Watching eastwards across the bay he was thrilled by the thought of how the world he knew ended just another 100 km away. He had no idea he would spend his adult life in Russia. The fact there was such a large chunk on the map that was so close both geographically and historically, but still so out of reach and separate, fascinated him enormously. His curiosity was triggered even more by the fact that society in general seemed so indifferent or negative to this country.

A long detour to the Russian language

For Staffan Tast the road to Russia went via Australia. As a 24-year old finance student in Melbourne he enrolled in a Russian language course at Monash University. Soon he became determined to learn the language properly and travelled to Vladivostok to enroll in a fulltime language course at the Far Eastern State University (DVGU). He had a great time in Vladivostok and came to like the Russian language more and more.

Staffan Tast felt he wanted to be a world citizen and lead an international life in a new exciting place, ideally not as far from home as Australia. For Tast, the most exciting place he could think of in Europe was Russia. Luckily for him that was very near indeed.

Residential Investments

After years of working for companies in finance and real estate, Tast established his own real estate investments company five years ago. Real estate and wealth management are expanding areas in Russia. There are millions of people with significant investable savings. Collectively, private people in Russia have and equivalent of more than 400 billion euros on bank accounts. According to forecasts by the Central Bank of Russia this sum may double over the coming decade, while alternative savings instruments are expected to grow tenfold over the same time, albeit from a lower base. Private real estate investments are among these alternative investments, and as investments instruments develop, this area will keep growing too. There is still an enormous catch-up potential in housing stock in Russia’s cities to reach average European levels of living space per capita.

This implies interesting times for companies like Staffan Tast’s Qasabo in St Petersburg. Qasabo offers what Tast calls a savings product based on investments in rental apartments. This means his company, on its clients' behalf, buys apartments directly from developers and takes care of all aspects of managing these apartments, renting them out, and selling them when needed.

The return has so far been good.

The interest rate on bank accounts been steadily going down. Since the Central Bank lowered its key rate to 4.5% in June 2020, one can expect to get around 4% on bank accounts in credible banks. Alternative investment can of course yield more. Staffan Tast tells us that the return on his company’s residential investments in St Petersburg over the last two years has been around 7,5% in net rental yield, and up to 15% in total return including value growth. Investments in rental apartments are relatively easy to understand and the overall risks are moderate. This combination has made the product popular. During the corona crisis Tast’s company has even seem some new interest from international investors.

Good country for business

To run a business in Russia is not as hard as people may think. According to Staffan Tast it is in fact relatively simple to establish and operate a business in Russia. Sure, there is some bureaucracy and lots of paperwork, but nothing really extraordinary. Tast himself has never with his current company faced any problems with corruption or blackmailing. As long as you avoid dealing with the wrong people, you avoid dealing with such problems. According to Tast Russia is actually quite high up in international rankings over ease of doing business. The country has risen to the Top-30 among countries ranked for "Ease of Doing Business" by the World Bank.

Politics is not everything

As Staffan Tast likes living in Russia and feels at home there, he sometimes gets frustrated with the political development. He calls the all-Russian referendum about the new constitution a farse. He says he sometimes gets the feeling the country is going towards another dead-end. Should such an amazing country really get stuck once again?

What on the other hand cheers him up is daily life in St Petersburg which he describes as lively and dynamic. Staffan Tast encourages everyone to visit St Petersburg which he says is an amazing and interesting city. He thinks it has all the potential to become another Berlin or Barcelona, attracting artists, entrepreneurs and tourists from all over Europe and the world.

Tast says it is advisable to see the difference Putin and Russia. Loving, and believing in, St Petersburg does not mean you need to like everything that happens in the country politically, he says.

Staffan Tast
Qasabo CEO

16 ИЮНЯ / 2020
Прочтите другие интервью Стаффана Таста